یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

بیانات


حرف مرد دوتا است!


حرف مرد دوتا است!

مرحوم آقاى حاج شیخ عبدالکریم حائری[موسس حوزه علمیه قم] فرمودند: معروف است که حرف مرد یکى است، من مى‏ گویم حرف مرد دو تاست؛ زیرا مرد آن است که وقتى فهمید حرفش باطل است، روى آن پافشارى نکند و حق را بپذیرد.