الاحد 14 مُحَرَّم 1446 - یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳


حساسیت در مصرف موقوفات

از آقای حاج میرزا هاشم آملی شنیدم:

تولیت مدرسه سپهسالار که نصیب مدرّس شد، همه ی اشخاص گردن کلفت را که حجرات آنجا را اشغال کرده بودند، بیرون کرد. بیرون کردن آنها خیلی قدرت می خواست! ایشان برای مدرسه سپهسالار برنامه تدوین کرده بود و طلّاب هفته به هفته باید امتحان می دادند، تا موقوفه ی مدرسه به آنان پرداخت شود. یکی از طلبه های آنجا برای انتخاب ایشان در انتخابات مجلس فعالیت می کرد و نتوانسته بود که در امتحان آن هفته شرکت کند.

به مدرّس گفته بودند که به او از درآمد موقوفه بدهید. گفته بود: نه، من بیشتر از این هم حاضرم بدهم؛ اما از این موقوفه، نه. موقوفه مال کسانی است که درس بخوانند؛ او درس نخوانده. گفتند: برای شما مشغول فعالیت بود. گفت: اینها فایده ای ندارد. از جای دیگر اشکال ندارد بدهم، اما مصرف این موقوفه برای درس خوان است و شرطش درس است. او این هفته درس نبوده. حالا می خواهد برای ما وقت صرف کرده باشد یا نکرده باشد. خلاصه، مدرّس حاضر نمی شود؛ حتی وقتی می خواستند برای پسر مدرّس حکم بدهند، می گوید: صلاحیت ندارد و قبول نمی کند!