الثلاثاء 11 ذوالحجة 1445 - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳


حسنات عصر (شماره1)

یکی از شهرهای مستعد ایران شهر #شوشتر است. اگر بخواهیم فهرست بزرگانی را که از این شهر برخاسته اند، ذکر کنیم در یکی-دو ساعت میسر نمی شود، ولی اجمالاً عرض می کنم که هم در رشته های علمی و هم در رشته های معنوی شخصیتهای روحانی بزرگی از این شهر برخاسته اند همانند شیخ مرتضی دزفولی شوشتری، شیخ اسدالله شوشتری، سید علی شوشتری و …

یکی از رجال معنوی درجه اول که مورد قبول خاص و عام بوده، شیخ جعفر شوشتری است. ایشان موعظه فوق العاده ای داشته و کسی نبوده که در محضر موعظه ایشان باشد و حالش تغییر نکند.

یکی از آن اشخاصی که همین دقت نظر و معنویت و زهد را به ارث برده، نتیجه ایشان آقای حاج شیخ محمد تقی شوشتری است که هم خودشان و هم کتابشان «قاموس الرجال» را باید جزء حسنات عصر حاضر به شمار آورد، هم مؤلَّف و هم مؤلِّف. از قاموس الرجال می توان فهمید که کتابهای دیگر ایشان نیز بدین گونه است.