الاربعاء 12 ذوالحجة 1445 - چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳


خارج اصول/ برائت /جلسه 127 – 16 / 11 / 96

باسمه تعالی

خارج اصول/ برائت /جلسه 127 16 / 11 / 96


اشکال شیخ ره بر دلالت حدیث حلیت

اشکال استاد بر شیخ ره

جواب نراقی ره از اشکال شیخ ره

ردّ کلام مرحوم نراقی

خلاصه:

در این جلسه استاد معظم اشکالات شیخ ره بر دلالت حدیث حلیت را شرح خواهند داد. ایشان در ادامه به جواب مرحوم نراقی از اشکال شیخ ره اشاره خواهند کرد و با بیان شیخ ره آن را ردّ می نمایند.

اشکال شیخ ره بر دلالت حدیث حلیت

طبق عبارت شرح وافیه، روایت تحلیل شامل شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه می شود. مرحوم شیخ ره اشکالاتی به بیان ایشان دارند که در ادامه بیان می گردد. عبارت «كُلُّ شَيْ ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ»[1] در کتاب شرح وافیه به این صورت معنا شده است: «هر شیئی که احتمال می دهیم حلال و یا حرام باشد». مرحوم شیخ می فرمایند: این معنا خلاف ظاهر است. با توجه به کلمه «فیه» ظاهر عبارت چنین است «هر چیزی که واقعا دو قسم حلال و حرام دارد». طبق این معنا اگر چه شرب تتن احتمال دارد که حلال و یا حرام باشد، لکن شرب تتن دو قسم حلال و حرام ندارد و به همین جهت روایت شامل آن نمی شود. اما در مقابل، گوشت بر دو قسم است 1-گوشت حلال (مذکّی) 2-گوشت حرام (غیر مذکی)، اگر گوشتی تهیه شد و ما علم به حلیت و یا حرمت آن نداشیم، طبق این روایت آن گوشت حلال خواهد بود مگر آنکه یقین به حرمت آن پیدا کنیم. از این رو این روایت تنها شامل شبهات موضوعیه می شود اما شبهات حکمیه از آن جهت که دو قسم ندارد، مشمول روایت نمی شود.

مرحوم شیخ علاوه بر کلمه «فیه»، کلمه «منه» در عبارت «حَتَّى أَنْ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ» را نیز قرینه بر این مطلب می داند. ایشان می گوید: با توجه به کلمه «منه» حرام و حلال، باید جزء و قطعه ای از آن شیئ باشد، چرا که مرجع ضمیر، «شیئ» است و به این دلیل «شیئ» باید واقعاً به دو قسم حلال و حرام تقسیم گردد. ایشان در ادامه می فرمایند: در بعض نسخ کلمه «منه» وجود ندارد.

ان قلت: ظاهر کلام شیخ این است که ایشان دو اشکال جداگانه بر شرح وافیه کرده اند، لکن اینکه ایشان می فرمایند: کلمه «منه» در بعض نسخ وجود ندارد، اشکال ایشان را از بین می برد، چرا که نتیجه تابع اخصّ مقدمات است. در نتیجه کلمه «منه» نباید لحاظ گردد و باید تنها یک اشکال مطرح شود نه دو اشکال؟

قلت: در مسئله دوران امر بین زیاده و نقیصه، مشهور فقهاء، واقع شدن زیاده در عبارت را خلاف اصل عقلائی می دانند[2]. به نظر می رسد شیخ ره این دو اشکال را طبق مذهب مشهور بیان کرده اند.

اشکال استاد بر شیخ ره

شیخ انصاری ره بعد از بیان این دو اشکال، برخی اشکالات جزئی نیز بیان می کند که به نظر می رسد آن اشکالات تقریبا وارد نیست. ایشان در ابتدا کلمه «فیه» را به معنای تردید (حلیت یا حرمت) می داند اما در ادامه می گویند: اگر ما مقسمی برای دو شیئ قرار دادیم، این مقسَم قراردادی نیست بلکه آن خود به خود مقسم شده است نه آنکه ما آن را مقسم قرار داده باشیم[3]. لکن به نظر می رسد این مناقشه ایشان وارد نیست؛ زیرا اگر چه تردید، امری واقعی است نه قراردادی، اما اظهار اینکه شیئ یا حرام است و یا حلال، امری جعلی است نه امری ضروری که در اختیار شخص نباشد.

جواب مرحوم نراقی از اشکال مرحوم شیخ

علی ای حال اساس مطلب شیخ ره این است که این روایت مربوط به شبهات موضوعیه است نه شبهات حکمیه؛ چرا که در روایت تعبیر «فیه» وارد شده است. اگر روایت در صدد بیان شبهات حکمیه و موضوعیه بود، در این صورت نیازی به بیان جمله «فیه حلال و حرام» نبود، بلکه مانند روایت های حلّ دیگر «کل شیئ هو لک حلال حتی تعلم انّه حرام[4]» بیان می شد. تعبیر «فیه حلال و حرام» توطئه بر ذکر منشأ شک و شبهه است؛ یعنی آنچه موجب ایجاد شک شده، این است که شیئ به حلال و حرام تقسیم می شود. نتیجه اینکه موضوع این تحلیل، شبهه موضوعیه است.

شیخ ره در ادامه می فرماید: بعض المعاصرین (مرحوم نراقی[5]) اشکال ما بر شرح وافیه را پذیرفته و همانند ما گفته اند: ظاهر «فیه» تقسیم واقعی و بالفعل است نه تقسیم احتمالی. اما با این حال می توان استدلال را به شکل دیگری تمام کرد؛ توضیح اینکه مثلا گوشت به سه قسم تقسیم می شود: 1- حلال، مانند گوشت برّه 2- حرام، مانند گوشت خوک 3- مشکوک، مانند گوشت حمار (بنا بر اینکه ادله آن کامل نباشد). شبهه ای که در مورد گوشت حمار وجود دارد شبهه حکمیه است نه موضوعیه. ما با توجه به این روایت می گوییم، همه اقسام گوشت ها حلالند مگر آنکه علم به حرمت حاصل شود. ایشان فرموده اند اگر چه این روایت شامل شرب تتن نمی شود (چرا که شرب تتن دو قسم حلال و حرام ندارد) ولی شامل گوشت می شود (چرا که گوشت دو قسم حلال و حرام دارد). ایشان می گوید: در صورتی که روایت شامل گوشت باشد، ما می توانیم با اجماع مرکب، شرب تتن را ملحق نماییم.

ردّ کلام مرحوم نراقی

شیخ ره می فرماید: از بیان سابق ما جواب از این استدلال داده می شود؛ توضیح اینکه ایشان سه قسم حلال قطعی، حرام قطعی و مشتبه را ذکر کردند، حال ما سوال می کنیم آیا دو قسم اول موجب شک شده اند که ما ندانیم گوشت حمار حلال است یا حرام؟ یا این شک ارتباطی به دو قسم اول ندارد بلکه ما به جهت فقدان نص، علم به حلیت و یا حرمت نداریم؟ بالفرض اگر همه حیوانات غیر از حمار، یا حلال گوشت و یا حرام گوشت باشند، باز هم ممکن است این شک ایجاد شود که گوشت حمار حلال است یا حرام. اگر این روایت شامل شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه بود، نیازی به بیان «فیه حلال و حرام» نبود، حال که این جمله بیان گردیده است، روشن می شود که ذکر این جمله توطئه برای ذکر منشأ شبهه است. مضافا، اینکه بگوییم بعض افراد خارج از مورد روایت است و ما بخواهیم آن را به اجماع مرکب درست بکنیم، این امر خلاف تکلم افراد متعارف است چه رسد به معصومی که در اعلی درجه فصاحت است.

شیخ ره اشکال دیگری به ایشان کرده، می فرماید: شما چرا تبعید مسافت کردید و با اجماع مرکب در صدد تصحیح مسئله برآمدید؟ شما می توانستید بگویید همانطور که گوشت ها سه قسم حلال، حرام و مشتبه دارند، “شرب” نیز بر سه قسم است: 1-شرب حلال، مانند شرب ماء 2- شرب حرام، مانند شرب خمر 3- شرب مشتبه، مانند شرب تتن. بعد بگویید هر چیزی که بر آن شرب اطلاق شود، حلال است مگر آنکه علم به حرمت آن داشته باشیم.[6]

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] . «كُلُّ شَيْ ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ حَلَالٌ لَكَ أَبَداً حَتَّى أَنْ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.» الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 313

[2] صحت و یا بطلان این قاعده مطلب دیگریست که باید در جای خود بحث شود. به طور کلی این اصل به عنوان یک اصل کلی تمام نیست، گرچه در بعض موارد ممکن است انسان به یک طرف قضیه علم پیدا کند.

[3] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص47. «لأنّ التقسيم إلى الحكمين الذي هو في الحقيقة ترديد لا تقسيم، أمر لازم قهريّ لا جائز لنا».

[5] شیخ ره نزد مرحوم نراقی درس خوانده و از ایشان اجازه دارد. لکن شنیدم و یا در اجازه مرحوم نراقی دیدم که نسبت به شیخ ره فرموده اند: «افاد اکثر مما استفاد» از این تعبیر به دست می آید که آنها در واقع هم بحث بوده اند لکن شیخ ره برای احترام و تقدم طبقه به حسب ظاهر در نزد ایشان درس خوانده است.