الخميس 18 شَعْبان 1445 - پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲


خارج اصول/خبر واحد/ آیه نبا/ جلسه 5 – 20/ 09/ 95

باسمه تعالی

خارج اصول/خبر واحد/ آیه نبا/ جلسه 5 – 20/ 09/ 95

متن درس بـزودی بار گذاری خواهد شد.