پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

بیانات


خواب آیه الله بهجت

خواب آیه الله بهجت

آقاى بهجت به منزل مرحوم والد ما زیاد مى ‏آمد و ایشان نیز به آقاى بهجت معتقد بود. آقاى بهجت مى ‏گفت: یک شب خواب دیدم آقاى حکیم مرحوم شده و حوزه یک هفته تعطیل است. از خواب بیدار شدم، گفتند که آقاى زنجانى از دنیا رفته است.

شاید وجه تطبیق مرحوم والد با آقاى حکیم این بود که مرحوم والد غیاباً به آقاى حکیم عقیده داشت. ایشان خصوصیات آقاى حکیم را شنیده بود و مى ‏گفت که ایشان علاوه بر ملا بودن، آدم عاقل و مدبّرى است.

به عقیده ایشان علاوه بر ملا بودن یکى از شرایط مرجعیت عامّ، درک مصالح عمومى اسلام است و این ویژگى در آقاى حکیم بود. شخصى از علماى درجه اول بود و مرحوم والد نیز او را درجه اول مى ‏دانست، ولى مى ‏فرمود که او براى فلان منطقه خوب است، نه براى مرجعیت مسلمین؛ چون آدم فوق العاده ساده‏اى بود و اگر مصالح مسلمین در اختیار وى قرار مى‏ گرفت، چند روزه همه چیز را خراب مى ‏کرد. اگر کسى راجع به تقلید از وى، از مرحوم والد سؤال مى ‏کرد، مى‏ گفت: اشکال ندارد، ولى او را براى تقلید به اشخاص معرّفى نمى ‏کرد.