الاربعاء 17 مُحَرَّم 1446 - چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳


خیانت صاحب مروج الذهب در نقل تاریخ


خیانت صاحب مروج الذهب در نقل تاریخ

مسعودی در مروج الذهب در باره حضرت امام رضا علیه السلام تعبیر جسارت آمیزی دارد که کاشف از خبث سریره اوست. او نوشته است: «و قبض علی بن موسی الرضا بطوس لعنب أکله و أکثر منه».[1]


[1]. مروج الذهب، ج۳، ص441.