یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

بیانات


درباره ملا فتحعلی سلطان آبادی از اصحاب میرزای شیرازی

درباره ملا فتحعلی سلطان آبادی از اصحاب میرزای شیرازی

آخوند ملا فتحعلی سلطان آبادی یکی از چهار صاحب کرامت در دوره میرزای شیرازی و بعد از میرزا بود.

شنیدم وقتی مرجعیت میرزا فراگیر شد و کارهای وی سنگین گردید، میرزا کارها را تقسیم کرد؛ مثلا تدریس را به آسید محمد فشارکی واگذار کرد. شاگرد های آخر میرزا مثل آقای نایینی و آقای حاج شیخ عبدالکریم، غالب استفاده علمی خود را از آسید محمد فشارکی کردند.

یکی از اموری که میرزا بر عهده دیگران گذاشت، امام جماعت بود که به آخوند ملا فتحعلی واگذار کرد. آخوند ملا فتحعلی از اصحاب میرزا به شمار می رفت.

از آقاى اخوان مرعشى شنیدم:

موقعى که مرجعیت میرزاى شیرازى عظمت پیدا کرد و تقریباً منحصر به فرد شد، در جلسه‏اى که سلام و صلوات خیلى زیاد بود، بعد از رفتن افراد، آخوند ملا فتحعلى سلطان آبادی [که اهل کرامت و معنویت بود] مى‏آمد و میرزا را موعظه مى ‏کرد تا سمّ دنیوى این سلام و صلواتها گرفته شود.

رضوان الله علیهم…