الجمعة 09 شَوّال 1445 - جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳


درس مرحوم آیت الله داماد


درس مرحوم آیت الله داماد

من حدود ۲۱ سال در درس فقه آقای داماد شرکت کردم. سه چهار سال هم در درس خارج اصول ایشان شرکت کردم. یکی دو سال هم در درس کفایة ایشان شرکت کردم که اسم سطح داشت ولی فی الواقع خارج بود. در آن درس آقای موسی صدر هم شرکت می کرد. به یاد دارم یک روز حساب کردم ما چهارده نفر بودیم. شاید با آقای داماد چهارده نفر می شدیم و همگی استاد و شاگرد سید بودیم و غیر سید در جمع ما نبود.

در درس مرحوم آقای داماد طلبه های ممتاز شرکت می کردند، علّتش ویژگی هایی بود که در خود مرحوم آقای داماد و درسش بود: یکی این که رئیس نبود لذا مطامع غیرعلمی در میان نبود تا شخص برای آنها در درس وی حاضر شود. افراد صرفاً برای استفاده علمی در درس وی حاضر می شدند. از طرفی آقای داماد بیان خیلی روشنی نداشت و خیلی احتیاج به مقدمات مطویه داشت و لازم بود طلبه مقدمات دیگری برای فهم مطالب در ذهن داشته باشد. از طرف دیگر مطالب ایشان نوعاً مشکل بود، چون دقیق النظر بود. این ویژگی ها سبب شده بود که هر کسی صلاحیت شرکت در درس آقای داماد را نداشته باشد. در میان شاگردان درس آقای داماد، آقای بهشتی از شاگردان درجه یک وی بود. آقای مطهری که قبل از او در درس آقای داماد شرکت می کرد، او هم درجه یک بود. مشابه آنها خیلی کم بود. آسید موسی صدر هم درجه یک بود.