الاثنين 05 شَوّال 1445 - دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳


دورى از ريا و تصنّع


دورى از ريا و تصنّع

يك ويژگى در مرحوم حاج سيد ابوالفضل زنجانی بود كه به يك معنا نقطه قوت است و در نظر خيليها نقطه ضعف.

ايشان مُعرِض از ريا و تصنّع در رفتار و گفتار و به طور كلى در زندگى بود. دورويى نداشت.

در وصيّت‏نامه هم متذكر شده كه پس از مرگش از كليه رسوم و عادات كه در آيين اسلام تجويز نشده، پرهيز كنند.

پس از شنيدن خبر درگذشت ايشان، به اتّفاق حاج آقا رضا صدر به منزلشان رفتيم. حاج آقا رضا خواستند اعلاميه‏اى بدهند كه خبر درگذشت او به اطلاع عموم برسد. وقتى خواستند با القاب مرسوم اعلام كنند، مرحوم مهندس بازرگان حضور داشت. آقاى بازرگان گفت: آن مرحوم وصيت كردند كه از ذكر چنين القابى خوددارى شود. لذا مرحوم حاج آقا رضا خيلى ساده نوشتند و خبر ارتحالشان را اعلام كردند.

آن مرحوم به ما لطف خاصى داشتند. خداوند او را با اجداد طاهرينش محشور فرمايد!