الثلاثاء 18 ذوالحجة 1445 - سه شنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۳


دو ویژگی مهم مرحوم “آشیخ عبدالکریم زنجانی”


دو ویژگی مهم مرحوم “آشیخ عبدالکریم زنجانی”

مرحوم “آشیخ عبدالکریم زنجانی” دو ویژگی ممتاز داشت یکی اهتمام به رفع حاجات مردم و دیگری توجه ویژه به مذهب و شریعت. این دو ویژگی می تواند عامل نجات افراد در آخرت باشد.

وقتی که در عراق بودم از مرحوم آشیخ عبدالکریم خیلی انتقاد می شد، اما ایشان دو صفت داشت که این دو صفت در هرکسی باشد می تواند موجب نجات اخروی او شود. یکی قضای حوائج مردم بود. ایشان تا می توانست حاجات مردم را برآورده می کرد. در شریعت مطهر هم به رفع حوائج مردم بسیار تاکید شده و علماء باید در این مسیر گام بردارند. رفع نیاز نیازمندان و رسیدگی به امور افرادی که مشکل دارند از نظر ثواب و از جهت عبادی در درجه بالایی قرار دارد. ایشان عدم مسامحه در مسیر مذهب را دومین شاخصه شخصیتی مرحوم آیت الله آشیخ عبدالکریم زنجانی دانستند و افزودند: ایشان در مسیر دین و مذهب و تشیع اهل مسامحه نبود.

روزی طرف سعودی ها پیش آشیخ عبدالکریم آمده بودند و نسبت به آقای حکیم توهین کرده بودند، اما ایشان از آقای حکیم خیلی تجلیل کردند که ایشان رییس اسلام اند. بعد از رفتن سعودی ها گفته بودند بین من و “آسید محسن ” اگر مطلبی هست در جای خود است ولی اینها اگر مطلبی می گویند به واسطه این نیست که با سید محسن طرف هستند بلکه به واسطه این است که با مذهب طرف اند و دفاع از ایشان وظیفه من بود .

آشیخ عبدالکریم با مرحوم آقای حکیم روابط تیره ای داشتند و در چنین شرایطی باید از بدگویی نسبت به ایشان یا سکوت کنند یا با جمع همراه شوند، اما می بینیم که در چنین موقعیتی از ایشان به شدت دفاع می کنند و حتی ایشان را “رییس اسلام” می خوانند. ایشان تا این حد نسبت به مذهب و تشیع حساس اند و می بینیم که وقتی یک مخالف نسبت به یک شیعه بدگویی می کند اینگونه از او دفاع می کنند.