الاثنين 10 ذوالحجة 1445 - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳


روایت فهمی کم نظیر آیت الله حجت

روایت فهمی کم نظیر آیت الله حجت

وقتی آقای حجّت از نجف به قم آمد و درس شروع کرد، هنوز تقریرات و نوشته های مرحوم آقای نائینی چاپ نشده بود. مرحوم آقای حجّت خیلی محیط بود و حافظة فوق العاده ای داشت. زحمت هم خیلی کشیده بود ولی آن مقداری که من در درس ایشان شرکت کردم، ابتکاری ندیدم. وی نوعاً مطالب دیگران را خیلی زیبا بیان می کرد.

ویژگی آقای حجّت که شاید امتیاز مهمّ وی هم باشد، روایت فهمی وی بود.

از آقای طباطبایی (که شاگرد آقای حجّت بود) شنیدم: من در اساتید در روایت فهمی نظیر آقای حجّت را ندیدم. آقای نائینی و دیگران هیچ یک مثل آقای حجّت روایت فهم نبودند.

آقای حجّت رجالی هم بود. وی شاگرد آسید ابوتراب خوانساری و در رجال، ملّای به قاعده ای بود.