الاربعاء 07 شَوّال 1445 - چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳


زندگی نامه علما هدایتگر طلاب است


زندگی نامه علما هدایتگر طلاب است

زندگی نامه علما و بزرگان دین هدایتگر طلبه های جوان است. انتشار زندگی نامه نوابغ توسط افراد مطمئن ضرورت دارد.

باید در نگارش زندگی عالمان و بزرگان تلاش کرد. گاهی در تاریخ اسلام نوادری پیدا می شوند که الگوی مناسبی برای طلبه ها هستند. زندگی عالمان باعث هدایت طلبه می شود و گاهی ممکن است مسیر زندگی یک طلبه با مطالعه شرح حال یک عالم تغییر کند. این زندگی نامه ها باید توسط افراد شناخته شده و مطمئن نوشته شود. یکی از این نوابغ مرحوم آیت الله حاج آقا حسین قمی قدس سره است.

آقای ” آسید علی لواسانی ” نقل می کردند – و البته ظاهرا خود ایشان هم از نزدیک این موضوع را مشاهده کرده بودند – که شخصی مساله ای از مرحوم حاج آقا حسین قمی قدس سره پرسید و ایشان گفته بودند که بلد نیستند. برخی از اشخاص که در اطراف ایشان بودند سعی کردند این جواب را توجیه کنند و گفتند آقا که می گوید بلد نیستم چون فتاوای مراجع متفاوت است و آقا هم مرجع شما را نمی داند. ایشان که متوجه توجیه اطرافیان می شود، می گوید “من حقیقتا نمی دانم”