الاثنين 11 ذوالقعدة 1445 - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳


سبک تدریس مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری

سبک تدریس مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری

سؤال: آیا روش تدریس مرحوم حاج شیخ همان سبک سامرایی و روش میرزای شیرازی بود؟

– نه، روش تدریس حاج شیخ به اصطلاح تشکیکی نبود بلکه خیلی منقّح درس می داد.

حاج شیخ هم نزد میرزای بزرگ و هم نزد میرزای کوچک درس خوانده بود ولی عمده استفاده علمی اش (۱۲ سال) از آسید محمد فشارکی و تحت تأثیر وی بود. مدتی هم نزد مرحوم آخوند درس خوانده بود.