چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

بیانات


سخت‏گیرى در امتحانات


سخت‏گیرى در امتحانات

شنیدم در امتحانات حوزه که از طرف آقاى حاج شیخ عبدالکریم حائری برگزار مى‏شد، آقاى آشیخ محمد على اراکى با آن جلالت قدر و فضلش، مردود شده بود! امتحان معیار نیست. گاهى سخت‏گیرى در امتحان سبب مى‏شود که طلبه خودش را ببازد و معلوماتش را از یاد ببرد.

حاج آقاى ما که جزء ممتحنین بود، مى‏فرمود: آشیخ قاسم نحوى جزء ممتحنین بود و از طلبه درس خارج‏خوان، به جاى اینکه از کفایه بپرسد، از فلان مسأله ادبى سیوطى مى‏پرسید. حاج آقاى ما ناراحت مى‏شد و مى‏گفت: آقا! طلبه در این وقت مطالب ادبى یادش نیست، شما باید از کفایه سؤال کنید.

وقتى از مطالب ادبى سؤال مى‏شود، طلبه خودش را مى‏بازد و معلوماتش را فراموش مى ‏کند و شکست مى ‏خورد.