الجمعة 02 شَوّال 1445 - جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳


سعید العلماء و مبارزه با بابیّت


سعید العلماء و مبارزه با بابیّت

حاج شیخ مهدی مازندرانی نقل می‌کرد: شیخ انصاری می‌گفت: من در این فکر بودم سعید العماء با آن مقام والای علمی چه خطایی کرده بود که از حوزه علمیه نجف محروم شد و در مازندران سکونت کرد؟ همیشه این اشکال به ذهنم خطور می‌کرد و از این جهت افسوس می‌خوردم تا این‌که ماجرای بابی‌ها در منطقة مازندران واقع شد و سعید العلماء به مبارزه با آنها برخاست و آنها را قلع و قمع کرد. آن وقت فهمیدم که خدا او را برای آن روز نگه داشته بود. نیز از حاج شیخ مهدی مازندرانی شنیدم: سعید العلماء در جریان فتنة بابی‌ها مدّتی در چاه مخفی شده بود و در آنجا زندگی می‌کرد، چون بابی‌ها دنبال او بودند تا او را بکُشند. بعداً وقتی بابی‌ها قلع و قمع شدند، بر اثر همان چاه‌نشینی و رطوبت چاه، سعید العلماء به درد پا مبتلا شد به گونه‌ای که در تابستان نیز جلو پایش منقل آتش می‌گذاشتند.