سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

بیانات


سفرهاى محقّق کرکى به ایران


سفرهاى محقّق کرکى به ایران

محقّق کرکى دو بار به ایران آمده است: یک بار در زمان شاه اسماعیل و بار دیگر در زمان شاه طهماسب، و مدّتى ماند. گمان مى ‏کنم در زمان شاه اسماعیل به هرات رفته بود. در آن موقع شاه اسماعیل در هرات بود. قضیه‏ اى پیش مى ‏آید که سبب مى ‏شود از شاه اسماعیل احتراز کند.

نوه ملا سعد تفتازانى، صاحب کتاب «مطوّل»، در هرات مرجع مهم و شیخ الاسلام سنّیها بود. شاه اسماعیل بعد از اینکه هرات را فتح مى‏ کند، دستور مى ‏دهد که در حضور او، علماى شیعه و سنّى بحث کنند .

یکى از مناظراتى که در حضور شاه اسماعیل برگزار شد، مناظره نوه ملا سعد است که متعصّب بود و برخوردش با طرف مقابل خوب نبود. شاه اسماعیل دستور مى ‏دهد او را بکشند. کمى بعد از آن محقّق کرکى وارد هرات مى ‏شود و از آن قضیه اطلاع مى ‏یابد و مى ‏گوید: شما کار درستى نکردید. من مى ‏توانستم با براهین عقلى و نقلى او را قانع کنم و اگر او شیعه مى ‏شد، همه هرات شیعه مى ‏شدند. شما جلو ترویج دین را گرفتید.