الثلاثاء 11 ذوالحجة 1445 - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳


سفرهاى محقّق كركى به ايران


سفرهاى محقّق كركى به ايران

محقّق كركى دو بار به ايران آمده است: يك بار در زمان شاه اسماعيل و بار ديگر در زمان شاه طهماسب، و مدّتى ماند. گمان مى ‏كنم در زمان شاه اسماعيل به هرات رفته بود. در آن موقع شاه اسماعيل در هرات بود. قضيه‏ اى پيش مى ‏آيد كه سبب مى ‏شود از شاه اسماعيل احتراز كند.

نوه ملا سعد تفتازانى، صاحب كتاب «مطوّل»، در هرات مرجع مهم و شيخ الاسلام سنّيها بود. شاه اسماعيل بعد از اينكه هرات را فتح مى‏ كند، دستور مى ‏دهد كه در حضور او، علماى شيعه و سنّى بحث كنند .

يكى از مناظراتى كه در حضور شاه اسماعيل برگزار شد، مناظره نوه ملا سعد است كه متعصّب بود و برخوردش با طرف مقابل خوب نبود. شاه اسماعيل دستور مى ‏دهد او را بكشند. كمى بعد از آن محقّق كركى وارد هرات مى ‏شود و از آن قضيه اطلاع مى ‏يابد و مى ‏گويد: شما كار درستى نكرديد. من مى ‏توانستم با براهين عقلى و نقلى او را قانع كنم و اگر او شيعه مى ‏شد، همه هرات شيعه مى ‏شدند. شما جلو ترويج دين را گرفتيد.