الاثنين 05 شَوّال 1445 - دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳


سید محمد صادق طباطبایی


سید محمد صادق طباطبایی

از حاج میرزا فخرالدین جزایری شنیدم، می‌گفت: سابقاً در تکیه دولت، تعزیه برپا می‌شد. بعضی نعش می‌شدند و شیربان شیری را تربیت می‌کرد تا تیرهایی را که به نعش متصل شده بود، بکند. در آن تاریخ (زمان ناصرالدین شاه) کسی که نعش می‌شد، صد تومان می‌گرفت! یک بار شیر خودش را از دست شیربان رها کرد و به مردم حمله کرد و مردم وحشتزده فرار کردند. آسید صادق طباطبایی هم آنجا بود. چون آسید صادق تنومند بود، نمی‌توانست بدود. شیر به سمت آسید صادق آمد. آسید صادق به شیر خطاب کرد: حیوان، آرام! آرام!… شیر آرام گرفت. همین قضیه سبب شد موقف آسید صادق در بین مردم محکم‌تر شود.

وقتی از حرم حضرت عبدالعظیم (علیه السلام) به سمت قم می‌روید، اوایل مسیر سمت راست، مقبرة طباطبایی‌ها است که مستوفی الممالک آن را ساخته است. قبر آسید صادق آنجا است.

در قسمت متصل بر آن مقبره، آسید محمد طباطبایی از بانیان مشروطه – پسر همین آسید صادق – هم مدفون است.