الاربعاء 07 شَوّال 1445 - چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳


شجره نامه اثبات سیادت نمی کند

انتقاد آیت الله العظمی شبیری زنجانی به جعل شجره نامه ها:

شجره نامه اثبات سیادت نمی کند

آیت الله العظمی شبیری زنجانی به روند جعل شجره نامه برای اثبات سیادت افراد انتقاد کردند و فرمودند: اکثر شجره نامه ها اعتبار ندارند و شجره نامه صحیح، بسیار نادر است.

مرجع عالی قدر تشیع در دیدار با اعضای تشکل سامان دهی به شجره نامه های سادات و نقبا، «هوای نفس» را عامل اصلی جعل شجره نامه ها دانسته و خاطرنشان کردند: در میان عوام مشهور شده که اثبات سیادت به شجره نامه است، لذا افرادی در پی تحصیل شجره نامه افتاده اند.

معظمٌ له با ناکارآمد خواندن شجره نامه های کنونی، از «شهرت» و «قواعد علمی معتبر» به عنوان راه های اثبات سیادت نام بردند و توضیح دادند: اثبات شرعی اصل سیادت با «شهرت» ممکن است؛ البته شجره نامه ها فی الجمله مفید هستند و اگر با قواعد علمی شبیه قواعد ریاضی بتوان سیادت افراد را ثابت کرد، شرعا هم آن ها جزء سادات اند.

آیت الله العظمی شبیری زنجانی شهرت خود به «نسّاب» بودن در بین مردم را «غلط» خواندند و فرمودند: من شجره نامه ابطال می کنم، ولی اثبات نمی کنم.

مرجع عالی قدر تشیّع با تاکید بر لزوم جلوگیری از هرج ومرج های به وجود آمده در جعل شجره نامه ها گفتند: باید به این موضوع به صورت دقیق رسیدگی شود. زمان های قدیم، سادات نقیب داشتند. نقباء از حقوق دولتی و تشکیلاتی برخوردار بودند و از وظایف آن ها حفظ انساب سادات بود. در آن زمان نسب ها تا حدودی حفظ می شد ولی پس از برچیده شدن دستگاه نقابت، نسب نسل های بعدی ضبط نشد.

ایشان ادامه دادند: خود ما هم فی الجمله می دانیم که از سادات کجا هستیم، ولی واسطه های اتصال را نمی دانیم. حتی یک بار یکی از منسوبین ما شجره نامه ای خدمت مرحوم حاج آقای والد آوردند که بررسی و معلوم شد جعلی است. من تاکنون به یاد ندارم افرادی که به سیادت معروف نیستند ولی در پی اثبات سیادت خود با شجره نامه هستند، شجره نامه ای بیاورند که جعلی نباشد یا در آن افتادگی و ایرادی راه نیافته باشد.

معظمٌ له، معیار سیادت را اشتهار شخص به سیادت دانستند و افزودند: نادرستی یا مجعول بودن شجره نامه به هیچ وجه دلیل نفی سیادت نیست. لذا کسانی که مشهور به سیادت هستند، ازاین جهت نباید نگران باشند و در دام افراد فریبکار و طمّاع گرفتار شوند. درصورتی که شخصي در محلي مشهور به سيادت باشد و منكري نيز وجود نداشته باشد، احكام سيادت بر وي ثابت است.

ثبت شده توسط : پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی (دام ظلّه)