یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

بیانات


شهید اول و احاطه فوق العاده به فقه


شهید اول و احاطه فوق العاده به فقه

شهید اول خیلى فوق العاده بود. اگر حواشى ایشان بر دروس را ملاحظه کنید، مبهوت مى‏شوید که چقدر بر فقه احاطه دارد.

شنیدم ـ و در نوشته‏هاى مرحوم حاج آقاى والد ما هم هست ـ که از آقاى شریعت اصفهانى نقل شده ایشان شهید اول را «أفقه فقها» مى‏دانستند.

کتاب دروس شهید اول ـ که ناتمام هم ماند ـ بعد از مراجعه به جواهر و همه کتابها، هنوز هم تازه است و مطالب زیادى در آن وجود دارد که در این کتابها نیامده است.

کتاب دروس کتاب تازه‏اى است و بر فقیه لازم است که حتى بعد از مطالعه جواهر الکلام به دروس مراجعه کند و از مطالب ابتکارى آن بهره ببرد. شهید در بعضى از نُسَخ دروس حاشیه هایى دارد که با «منه» مشخص شده است . این حواشى خیلى قوى است و مثلاً ذکر مى‏کند که فلان مطلب در کجا ثمره دارد و یک دفعه حدود ده مورد از ثمرات آن را ذکر مى‏کند. اینها شاهد بر احاطه فوق العاده شهید بر فقه است و نشان مى‏دهد که فقه مثل موم در دستش بود.