الثلاثاء 11 ذوالحجة 1445 - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳


صفای باطن مرحوم صاحب جواهر


صفای باطن مرحوم صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر اعلی الله مقامه، دامادی به نام سید محمد هندی داشته که هم شاگرد و هم داماد ایشان بوده است اما در همان زمان حیات صاحب جواهر مقلّد مرحوم کاشف الغطاء بوده است و این نشان می دهد که از طرف صاحب جواهر برای او مانعی ایجاد نشده و در واقع یک نوع صفای نفس صاحب جواهر را نشان می دهد.