الخميس 07 رَمَضان 1444 - پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲


طواف-مقصد الثانی فی الواجبات

http://zanjani.ir/Files/320/zanjani/haj/pdf.jpg