الثلاثاء 18 ذوالحجة 1445 - سه شنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۳


عرفان های دروغین


عرفان های دروغین

آیت الله العظمی شبیری زنجانی در برخی جلسات علمی شان گفته اند:

بعضی افراد کرامت های دروغینی درباره خودشان ادعا می کنند و عوام را به بازی می گیرند. هر روز ادعای شهود و کرامت می کنند. خیلی از اینها دکان است و این برای عقاید مردم خطرناک است.

البته اصل وجود کرامت را نباید زیر سؤال برد، چون ممکن است خداوند متعال به واسطه اعمال و مراقبات فردی و نفسانی برخی افراد به آنها مقامات و الطافی عنایت کند که مردم عادی از آنها بی بهره اند، چنانکه برای افراد خاصی که در رده های بالای ایمان و معرفت و عمل به وظیفه شرعی قرار دارند، شکل های ویژه ای از بهره مندی از وجود امام عصر (علیه السلام) در عصر غیبت کبری وجود دارد که افراد عادی از آن محروم هستند، اما این مطلب هیچ گاه به معنی وجود نیابت یا سفارت یا ارتباط و امثال اینها نیست. چنین افرادی با این الطاف و عنایات الهی دکان باز نمی کنند و به دنبال اغراض نفسانی نمی روند که نقض غرض شود.

شنیدم فردی در یک جمع عمومی ادعا می کرده که فلان آقایی که الان اینجا آمده بود و با من حرف می زد و شما هم او را دیدید حضرت رضا(ع) بود!

چنین ادعاهای نامربوطی می کرد. اینها جعلیاتی است که منتشر کرده اند. این حرف ها را آدم های حسابی نمی زنند.