الخميس 10 رَجَب 1444 - پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱


عزاداری شهادت امام کاظم علیه السلام با حضور مرجع عالی قدر

عزاداری شهادت امام کاظم علیه السلام با حضور مرجع عالی قدر