الاثنين 15 مُحَرَّم 1446 - سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۳


عقل و تدبیر میرزا جواد آقا مجتهد تبریزی


عقل و تدبیر میرزا جواد آقا مجتهد تبریزی

حاج میرزا جواد آقا خیلی عاقل و مدبّر بود. موقعی که در تهران بود، مدّتی در مسجد سپهسالار امامت کرد.[1] یکی از منبری‌ها با وی آشنا می‌شود و از وی می‌خواهد وی را همراه خود به تبریز ببرد. حاج میرزا جواد آقا می‌گوید: اگر من شما را همراه خود ببرم، به اهل منبر تبریز برمی‌خورد و معنایش این است که در تبریز منبری قابلی نیست که من همراه خودم منبری آورده‌ام. اگر شما خودتان به تبریز بیایید و مهمان من شوید، من در آنجا انجام وظیفه می‌کنم ولی این‌که شما را همراه خود ببرم، چنین مشکلی دارد. آن روضه‌خوان هم همین کار را کرد و وقتی حاج میرزا جواد آقا در تبریز بود، مهمان وی شد و او نیز به خوبی آن منبری را اداره کرد. غرض این‌که حاج میرزا جواد آقا خیلی عاقل بود و جهات مختلف را در نظر می‌گرفت.

دربارة عقل و تدبیر وی از حاج میرزا عبدالله مجتهدی شنیدم که: ایشان در آخر ماه رمضان تمام علمای تبریز را به منزل خود دعوت می‌کرد و به آنها افطاری می‌داد و فطریه‌شان را نیز می‌پرداخت. این کار سبب می‌شد که در منزل وی عید مشخّص شود، چون همة علماء در منزل وی جمع بودند و قهراً مریدهایشان برای شهادت رؤیت هلال به منزل حاج میرزا جواد آقا می‌آمدند. لذا اختلاف در مسألة عید پیش نمی‌آمد.

(محرم ۱۴۳۲)


[1] حاج میرزا جواد آقا حدود یکی دو ماه در تهران ماند و ناصرالدین شاه نیز به دیدار او رفت. این را اعتماد السلطنه در خاطراتش ذکر کرده است. (ش) رک: روزنامه خاطات اعتماد السلطنه، ص۴۷۵، خاطرات یکشنبه ۵ جمادی الأولی ۱۳۰۴.