الجمعة 12 مُحَرَّم 1446 - جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳


علامه سعید العلماء ذخیره ای برای ریشه کن کردن بابیت و بهائیت

علامه سعید العلماء ذخیره ای برای ریشه کن کردن بابیت و بهائیت

مرحوم حاج شیخ مهدی مازندرانی می فرماید: پس از مراجعت مرحوم علامه سعید العلماء از نجف اشرف به شهر بابل، مرحوم شیخ مرتضی انصاری می فرمود: من فکر می کردم که علامه سعید العلماء چه گناهی مرتکب شد که خداوند توفیق حضور در عتبات عالیات را از ایشان سلب کرد و به مازندران عزیمت نمود ولی بعداً که قضایای فرقه های گمراه بابی ها و بهایی ها پیش آمد و ایشان با فرمان جهاد برای مبارزه با آنان، آن قدم بزرگ را برداشت فهمیدم که خداوند ایشان را برای این کار نگه داشت تا این فرقه ضالّه در آن منطقه بدست ایشان ریشه کن شود.

وقتی سران بابی ها می خواستند ایشان را نابود کنند، او در چاهی مدت ها مخفی شده بود که در نتیجه منجر به کسالت شدید ایشان گشت که در اثر آن بیماری در وسط تابستان می بایست گرما و آتش در جلوی او باشد تا احساس سرما نکند.