الثلاثاء 11 ذوالحجة 1445 - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳


علماء دوره ناصری


علماء دوره ناصری

در المآثر و الآثار نام افرادی ذکر شده است که عصر ناصرالدین شاه را درک کرده‌اند.

سال ۱۲۶۴ آغاز سلطنت ناصرالدین شاه است. میرزای قمی در زمان فتحعلی شاه می‌زیست و دوره ناصری را درک نکرد، لذا نام وی در آن کتاب نیست. همچنین نام مرحوم آسید محمدباقر حجة الاسلام و مرحوم کلباسی نیز در آن کتاب ذکر نشده است چون پیش از سلطنت ناصرالدین شاه وفات کرده‌اند، ولی ترجمه صاحب جواهر در المآثر و الآثار آمده است،[1] چون صاحب جواهر در سال ۱۲۶۶ از دنیا رفت.


[1] المآثر و الآثار، ج۱، ص۱۸۵-۱۸۶.