الاثنين 15 مُحَرَّم 1446 - دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳


عنایت به فتاوای شیخ طوسی در کتب سابقین


عنایت به فتاوای شیخ طوسی در کتب سابقین

پس از شیخ طوسی نوعا از فتاوای او تبعیّت می‌شده و کم کم همان فقهی را که شیخ طراحی کرده بود، به عنوان فقه شیعه شناخته شد.

مرحوم آقای بروجردی در درس می‌فرمود که ما برای استنباط یک حکم، باید خودمان را در عصر شیخ قرار دهیم، یعنی زمانی که هنوز فتوایی از ناحیه شیخ وجود نداشته و بعد با توجّه به مدارک، استنباط کنیم.

در کتب سابقین مثل محقّق، علّامه و ابن ادریس فتوایی که اول ذکر می‌شود، فتوای شیخ طوسی و گویا فتوای امامیه همین است زیرا دیگران فتوای خود را به عنوان حاشیه‌ای بر فتاوای شیخ محسوب می‌ کرده‌اند.