الجمعة 02 شَوّال 1445 - جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳


غرق در مطالعه


غرق در مطالعه

آقاى اُكتايى مدّتها مسؤول كتابخانه آستانه مشهد بود. از ايشان شنيدم يا از خود آشيخ آقا بزرگ شنيدم كه آشيخ آقا بزرگ به كتابخانه آستان قدس مى‏ رفت و از اول وقت تا آخر وقت مشغول مطالعه بود و متوجه نبود كه وقت تعطيلى كتابخانه چه وقتی است؟

آقای اكتايى و ديگران تعجّب مى ‏كردند و تأدّب مى ‏كردند و به ايشان نمى‏ گفتند كه وقت تمام شده است. آشيخ آقابزرگ بعداً متوجه مى ‏شود كه وقت مى ‏گذرد و آنها رعايت مى ‏كنند، لذا خواهش كرده بود كه شما پايان وقت را به من اعلام كنيد.