الاربعاء 12 ذوالحجة 1445 - چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳


فروتنی و اعتراف به حق

نیمه شب درِ منزل جدّ ما زده شد. ایشان پشت بام خوابیده بود. دید مرحوم شیخ حسن مامقانی است. آمده بود بگوید: بعد از بحث فکر کردم، دیدم حق با شماست و اگر من امشب بمیرم و به حقیقت اعتراف نکنم، درست نیست.
آقای آسید علی لواسانی می گفت: مرحوم حاج شیخ حسن مامقانی (از مراجع تقلید شیعه/ متوفای ۱۳۲۳ه.ق) با جدّ ما مرحوم آشیخ محمد جواد درباره موضوعی بحث علمی داشتند ولی مباحثه شان به نتیجه ای نرسید.

نیمه شب درِ منزل جدّ ما زده شد. ایشان پشت بام خوابیده بود. دید مرحوم شیخ حسن مامقانی است. آمده بود بگوید: بعد از بحث فکر کردم، دیدم حق با شماست و اگر من امشب بمیرم و به حقیقت اعتراف نکنم، درست نیست.

مرحوم مامقانی در این جهات خیلی عجیب بود.