الثلاثاء 18 ذوالحجة 1445 - سه شنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۳


فقیه و عُرف


فقیه و عُرف

اوایل طلبگی من بود. سیل بسیار غلیظ و گل آلودی در قم آمده بود. طلبه ای به من گفت که این آب، مطلق است یا مضاف؟ من گفتم همین سؤال تو شاهد است بر این که آب مطلق است!

بعداً در درس خارج آیة الله بروجردی قدّس سرّه شخصی شیشه ای آورد و به آقای بروجردی گفت که این آب، مطلق است یا مضاف؟ ایشان همین پاسخِ من را به آن شخص گفت.

در موضوعاتی که دلیلی از قرآن و سنت بر آن نداریم و موکول به عرف شده است، ما با عرف هیچ فرقی نداریم، لذا فقیه نباید دخالت کند.