السبت 03 شَوّال 1445 - شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳


قدّموا علیّاً علیه السلام!


قدّموا علیّاً علیه السلام!

شیخ حسن کاشف الغطاء برادر کوچکتر شیخ علی بود. شیخ علی نیز با صاحب جواهر معاصر و از جهت زمان قدری بر وی مقدّم بود. وی استاد فقه شیخ انصاری هم بود. پس از وفات شیخ موسی (پسر ارشد شیخ جعفر کاشف الغطاء)[1] جلسه‌ای تشکیل شد تا مشخص شود افقه کیست. بعضی شیخ علی را معرفی می‌کردند و بعضی صاحب جواهر را. در آن جلسه شیخ علی به عنوان افقه تعیین شد. صاحب جواهر هم مطلع شد که در آن جلسه شیخ علی را تعیین کرده‌اند. وی که از نتیجه جلسه مطلع بود، به یکی از افراد جلسه برخورد کرد و از او به طعن و طنز پرسید: ما فعلت سقیفتکم؟ آن شخص در پاسخ گفت: نصبوا علیاً![2]


[1] آسید عبدالحمید نوه آسید ابوالحسن اصفهانی که ساکن مشهد بود می‌؛فت: سید عبدالحمید جدّ آقای آسید ابوالحسن شاگرد شیخ موسی بود و تقریرات درس شیخ موسی را در حدود سی جلد نوشته است. او می‌گفت: عموی ما حاج آقا حسین پسر آسید ابوالحسن به جز جلد اول آن، سایر مجلّدات این تقریرات را به آستانه حضرت رضا(ع) اهدا کرد. علّت ندادن جلد اوّل این بود که در آن تواریخ ولادات و وفیات خانواده و… در آن نشته شده بود. آسید عبدالحمید، کپی صفحه اول آن را به من داد. در آنجا آسید ابوالحسن نوشته است که در سنه ۱۳۰۸ به نجف وارد شدم. (ش) تصویر این صفحه در کتاب سراج المعاني در احوالات امام سید ابوالحسن اصفهانی (ص۸۶) درج شده است.

[2] در أعیان الشیعة (ج۸، ص۱۷۸) این قضیه چنین نقل شده است:

لمّا کان امر التقلید مردّداً بینهما اجتمع جماعة لتعیین الأفضل منهما، فرجّحوه علی صاحب الجواهر، فسأل صاحب الجواهر بعضهم قائلاً: «ما فعلت سقیفة بني ساعدة؟» فأجابه: «قدّموا علیاً»!