السبت 03 شَوّال 1445 - شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳


قضیه احتکار نان


قضیه احتکار نان

در قضیة احتکار نان[1] مردم به منزل نظام العلماء ریختند و منزلش را غارت کردند. دکتر مهدی مجتهدی در “رجال آذربایجان در عصر مشروطیت” نوشته است: تبریز بعد از آن روی خوش ندید!


[1] تفصیل این قضیه در مقاله «نظام العلماء تبریزی در مشروطه» نقل شده است.