الثلاثاء 18 ذوالحجة 1445 - سه شنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۳


قوت غالب


قوت غالب

نزد مرحوم آقای داماد درس صوم بحث زکات فطره می خواندیم. موضوع بحث این بود که ملاک در پرداخت زکات فطره، قوت غالبِ شخص است یا قوت غالب بلد.

درس آقای داماد تمام شده بود. من به ایشان عرض کردم قائل دیگری هم هست که ملاک زکات فطره را قوتِ غالبِ شخص در ماه رمضان می داند. ایشان با تعجّب گفت: نشنیده ام. آقای جوادی آملی هم آنجا بود. گفتم: قاآنی می گوید:

اگر زکات دهی فطره ی مرا «مِی» ده

که قوت غالبِ من باده بوده در رمضان

آقای جوادی آملی از این تعبیر اینجانب خیلی خوشش آمده بود.