السبت 10 شَوّال 1445 - شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳


كرامتى از سيد عبدالله جزائرى


كرامتى از سيد عبدالله جزائرى

يكى از مطالبى كه از مرحوم حاج ميرزا فخرالدين جزايرى شنيدم، اين بود كه نادر شاه در جلسه ‏اى مسأله تقريب را به همان صورتى كه خودش قائل بود، مطرح كرد. صدر الصدور مخالفت كرد. نادر دستور داد كه در همانجا او را خفه كنند! اين جلسه سپرى شد و جلسه دومى تشكيل شد.

در اين جلسه سيد عبدالله جزايرى، فرزند سيد نورالدين پسر سيد نعمة الله جزايرى (محّدث معروف)، حاضر بود. مى‏گفتند كه سيد عبدالله بر جدّش ترجيح داشت و او را شيخ بهايى عصر مى‏ گفتند. او آدم فوق العاده ‏اى بود.

در آن جلسه نادر مسأله تقريب را مطرح كرد. سيد عبدالله مخالفت كرد. نادر گفت: مگر قضيه صدر الصدور به گوش ما نرسيده است؟ سيد عبدالله گفت: من صدر الصدور نيستم. اگر تعقيب كنى، به زمين امر مى ‏كنم كه تو راببلعد! وقتى سيد عبدالله اين جمله را مى ‏گويد، نادر وحشت مى ‏كند و ميرزا مهدى خان، منشى نادر، به نادر مى‏گويد: «آقا، اينها اجاق ‏اند (يعنى مستجاب الدعوه ‏اند) و…». نادر كوتاه آمد و ظاهراً به سيد عبدالله هم خلعت مى ‏داد.

همين كه سيد عبدالله جرأت كرد در مقابل نادرشاه چنين جمله‏ اى برزبان بياورد، كرامت بود؛ ولو هيچ كارى از دستش بر نيايد.