شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

بیانات


کرامتى دیگر


کرامتى دیگر

آقاى حاج آقا محیى الدین انوارى ـ ساکن تهران ـ از آقایى نقل مى ‏کرد:

منزل آقاى میلانى شخصى منبر مى‏ رفت که من به منبرش خیلى علاقه داشتم. بر من غسل واجب شد و دیدم که اگر بخواهم غسل کنم و بعد به جلسه بروم، آن منبر از دستم مى ‏رود، غسل‏نکرده با همان حالت جنابت به منزل آقاى میلانى رفتم.

آقاى میلانى کنار در مى‏ایستاد و به واردین خوش ‏آمد و «مرحمت عالى زیاد» مى ‏گفت، وقتى از کنار ایشان رد مى ‏شدم، به من فرمود: آقا! شؤون و احترام روضه حضرت سیدالشهداء علیه السلام را باید رعایت کنید.