السبت 10 شَوّال 1445 - شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳


كمتر از جمهورى اسلامى نبود


كمتر از جمهورى اسلامى نبود

شنيدم از آقاى خمينى پرسيده بودند: شما جمهورى اسلامى تشكيل داديد، چرا استاد شما آقاى حاج شيخ در اين فكرها نبود؟ آقاى خمينى فرموده بود: در دوره رضاخان در قم حوزه علميه تشكيل دادن كمتر از تشكيل جمهورى اسلامى نبود.

در دوره‏اى كه رضاخان همه مظاهر دين را نابود مى ‏كرد، حاج شيخ در كنار مركز دولت، متّصل به تهران، حوزه علميه تشكيل داد. حاج شيخ دارای كرامات اخلاقى بود كه توانست چنين حوزه‏اى برپاكند .

نحوه سلوك حاج شيخ با ديگران و بى‏هوايى و بى ‏اعتنايى‏ اش به دنيا ممتاز بود. رضوان الله عليه .