الجمعة 15 ذوالقعدة 1445 - جمعه ۰۴ خرداد ۱۴۰۳


لزوم حفظ و جلوگیری از تحریف عنوان سیادت

در دیدار نسب شناس معروف نجف با حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی دام ظله مطرح شد:

لزوم حفظ و جلوگیری از تحریف عنوان سیادت

آیت الله ابوسعید نسب شناس معروف نجف با حضور در دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی دام ظله با این مرجع عالی مقام دیدار و گفتگو کرد.

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی دام ظله در این دیدار نسبت به جعل عنوان سیادت در برخی موارد هشدار دادند و فرمودند: متاسفانه امروزه برخی از افراد برای دلخوشی دیگران حاضرند هر عنوانی را جعل و امضاء کنند.

معظم له در ادامه سخنانشان به کتاب«منتقلة الطالبية»، تأليف ابو اسماعيل، ابراهيم بن ناصر بن طباطباکه درباره احوال سادات است اشاره فرمودند؛آیت الله العظمی شبیری درباره این کتاب فرمودند: نسخه منتشر شده این کتاب ناقص است و از روی تاریخ حضرت عبدالعظیم به ضمیمه مقداری اضافات منتشر شده است. البته اصل این نسخه در دست یک عده ای هست اما به کسی نشان نمی دهند. ما به کتابخانه عمومی تهران هم مراجعه کرده ایم اما آن هم ناقص است. نسخه مشهد و تبریز این کتاب هم ناقص است.

آیت الله ابوسعید در این دیدار به شرح تالیفات خود پرداخت و گفت: اثری که درباره شجره نامه سادات منتشر شده از جعل شجره نامه جلوگیری کرده وزیارتگاههای مستند را مشخص می کند.با این کار عده ای که به دروغ ادعای سیادت می کنند مشخص می شوند. ما در طول تاریخ افرادی مانند صدام را داریم که برایشان شجره نامه درست شده است و البته ما بعید نمی دانیم که در این راستا دست یهود هم در کار باشد تا این نسل در آینده ناب باقی نماند.

وی از وجود شجره نامه حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی دام ظله در اثر اخیرش خبر داد و ” نور سیادت” را یکی از نشانه های سادات خواند و تاکید کرد: نور نبوتی که در چهره سادات است آنها را از پارچه سبز بی نیاز می کند .