الجمعة 15 ذوالقعدة 1445 - جمعه ۰۴ خرداد ۱۴۰۳


لقمه حرام مانع استجابت دعاست.


لقمه حرام مانع استجابت دعاست.

مال حرام مانع کسب مقام های معنوی و استجابت دعاست. کسی که می خواهد دعایش مستجاب شود باید به کسب حلال توجه داشته باشد. عدم پرداخت خمس و زکات یکی از مصادیق مال حرام است. خمس متعلّق به امام معصوم علیه السلام و سادات فقیر است و باید در جهت خود مصرف شود و کسی که خمس خود را نمی دهد در واقع مال دیگران را نمی پردازد.

ما روایات زیادی داریم که در آن به مقدّر بودن روزی افراد اشاره شده و می فرمایند رزق را به حرام آلوده نکنید. ما باید به این نکات توجه داشته باشیم و در جهت کسب مال حلال تلاش کنیم. بزرگان ما خیلی در این زمینه دقّت داشته اند. مال حرام جلوی رشد معنوی انسان را می گیرد و عذاب آخرت را در پی دارد.