پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

اخبار


مجلس عزای رحلت پیامبر اکرم “صلی الله علیه و آله” و شهادت امام حسن مجتبی “علیه السلام” در دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی

گزارش تصویری:

مجلس عزای رحلت پیامبر اکرم “صلی الله علیه و آله” و شهادت امام حسن مجتبی “علیه السلام”

در دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی