الاثنين 15 مُحَرَّم 1446 - دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳


محبت فتحعلی شاه به میرزای قمی


محبت فتحعلی شاه به میرزای قمی

رابطه میرزای قمی با فتحعلی شاه خوب بود. فتحعلی شاه مقلِّد میرزا بود و خیلی در مقابل میرزا اظهار کوچکی می‌کرد. معروف است میرزا به فتحعلی شاه گفته بود: من به تو محبت داشتم ولی خدا را شکر می‌کنم که در فلان قضیة این محبت از دل من خارج شد، چون «الرجل یحشر مع من احبّ» و من از این جهت نگران بودم که با تو محشور شوم.

فتحعلی شاه در جواب نوشته بود: من خدا را شاکرم که به شما محبت دارم و امیدوارم با شما محشور شوم.