الثلاثاء 18 ذوالحجة 1445 - سه شنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۳


مدارا و پرهیز از رفتارهای تنگ نظرانه

مرحوم حاج آقا روح الله خاتمی، انسان بسیار ممتازی بود. شنیدم یکی از رؤسای ادارات نزد ایشان رفته بود و فهرستی مثلاً 25نفره را از افرادی که باید از ادارات اخراج شوند، به وی نشان داد.

آقای خاتمی گفته بود: «نه این تعداد درست نیست، باید 27 نفر باشد». آن رئیس گفته بود: نه همین تعداد است. آقای خاتمی مجدداً گفته بود: «نه، 27 نفر است». او گفته بود چطور؟

 آقای خاتمی جواب داده بود:

«یکی هم من و شما! هر کسی نقطه ضعفی دارد و اگر بناست افراد به نقاط ضعفشان مؤاخذه شوند، چرا من و شما جزء این گروه نباشیم؟ چرا با مردم با تنگ نظری برخورد می کنید؟ باید با رأفت و مدارا با مردم برخورد کرد».