چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

بیانات


مراتب معنوى آخوند خراسانى


مراتب معنوى آخوند خراسانى

سؤال:

· آیا براى مرحوم آخوند خراسانى تشرّف نقل شده است؟

پاسخ آیت الله العظمی شبیری زنجانی دام ظله:

· اگر ایشان تشرّفى داشته، مقامش أرفع از این بود که بخواهد مطرح کند، ایشان اخلاقیاتى داشت که مانند کرامت بود. نبوغ و معروف و خداشناسى آخوند فوق العاده بود.

از مرحوم آسید جمال گلپایگانى ـ که اهل سلوک و معنا بود ـ شنیدم که مى‏ گفت: «توحیدى که آخوند داشت، احدى نداشت». آقاى سید على گلپایگانى فرزند آسید جمال مى ‏گفت: پدر ما عکس هیچ‏کس را در منزل نداشت، غیر از عکس مرحوم آخوند، وظاهرش این بود که حتى عکس آقاى نایینى را که قوم و خویش ایشان بود هم نداشت. ایشان شاگرد آخوند بود.

آقاى حاج آقا نصرالله شاه‏ آبادى مى ‏گفت: پدرم به آمیرزا محمد تقى شیرازى ارادت فوق العاده‏اى داشت، ولى مرحوم آخوند را فوق او مى‏ دانست. آمیرزا محمد تقى، هم از نظر علمى و هم از نظر اخلاق و تقوا نبوغ داشت.