الاربعاء 17 مُحَرَّم 1446 - چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳


مراسم عزاداری حضرت أباعبدالله الحسین “علیه السلام” در دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی

مراسم عزاداری حضرت أباعبدالله الحسین “علیه السلام” در دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی

روز اول – ششم محرم الحرام

روز دوم – هفتم محرم الحرام
روز سوم – هشتم محرم الحرام
روز چهارم – تاسوعای حسینی(علیه السّلام)
روز پنجم – عاشورای حسینی (علیه السّلام)

روز ششم – یازدهم محرم الحرام

روز هفتم – دوازدهم محرم الحرام