شنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۱


مراسم عزاداری روز اربعین در دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی با حضور هیأت زنجانی های مقیم تهران

گزارش تصویری:

مراسم عزاداری روز اربعین در دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی

با حضور هیأت زنجانی های مقیم تهران