الخميس 14 ذوالقعدة 1445 - جمعه ۰۴ خرداد ۱۴۰۳


مرجعیت علمی عترت طاهره علیهم السلام


مرجعیت علمی عترت طاهره علیهم السلام

هدف آقای بروجردی از تأسیس «دارالتقریب» در مصر، این نبود که سنّی ها را شیعه کند. ایشان می فرمود: ما چه شیعه باشیم، چه سنّی، به حکم حدیث ثقلین موظّفیم عملمان مطابق دستور عترت طاهره علیهم السلام باشد.

ایشان در قضیه تقریب به دنبال توجه دادن اهل سنّت به مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام بود. «تقریب» هم به معنی نزدیک شدن شیعه و سنّی به یکدیگر و کم کردن فاصله ها است، نه شیعه کردن سنّی ها؛ هرچند اگر شیعه می شدند، زهی سعادت ولی غرض این نبود. آقای بروجردی بحث های اعتقادی را نفی نمی کرد ولی در مصر به دنبال مطرح کردن مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام بود.