الاربعاء 07 شَوّال 1445 - چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳


مردم داری ممتاز مرحوم آیت الله صدر


مردم داری ممتاز مرحوم آیت الله صدر

خانواده صدر همه از نظر استعداد یا بی نظیر بودند یا کم نظیر، اما در بین این خانواده کسی که بیشتر از نظر مردم داری نسبت به همه برتری داشت مرحوم” آسید صدر الدین ” بود. ایشان در قضای حوائج مردم بسیار کوشا بودند و به مشکلات طلبه ها و غیر طلبه ها رسیدگی می کردند.

از آقای واعظ زاده در مشهد شنیدم که می گفت تصوری را که از اخلاق حسنه پیامبر صلی الله علیه و آله داشتیم در مرحوم آقای صدر می دیدیم. رفتارش تصورات رفتار پیامیر اکرم صلی الله علیه و آله را برای ما زنده می کرد. در واقع ایشان دو ویژگی که می تواند یک روحانی را ممتاز کند داشتند، هم مردم دار و مردمی بودند و هم به حوائج و مشکلات مردم رسیدگی می کردند.