الاربعاء 17 مُحَرَّم 1446 - چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳


مناظرات مرحوم شرف الدین


مناظرات مرحوم شرف الدین

مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین با شیخ سلیم بشری – شیخ الأزهر – درباره شیعه بحث داشته و به سؤالات او درباره تشیع پاسخ داده بود.

این نوشته ها در ماجرای جنگ بین فرانسوی ها و مسلمانان در لبنان از بین رفت و خسارات مهمّی به ایشان وارد شد، ولی مرحوم شرف الدین مضمون آن سؤال و جواب ها را مجدّداً نوشت، هرچند عین الفاظ شیخ الأزهر و عین پاسخ های خود او نبود.[1]

کتاب المراجعات مضمون آن سؤال و جواب ها است. مرحوم شرف الدین دارای حافظه ای قوی بود.


[1] شیخ آقا بزرگ در الذریعة (ج۲۲، ص۲۸۱) به این قضیه اشاره می کند:

المناظرات الأزهریة و المباحثات المصریة: تکلّم مصنّفة في المسائل المختلف فیها بین الخاصّة و العامّة، و أثبت الحقّ فیها من طرق العامّة، و هو السید عبدالحسین بن السید یوسف شرف الدین العاملي الموسوي المعاصر، کتبه قبل سنة ۱۳۲۹، و نهب مع بقیة کتبه في التاریخ، ثمّ ألّفه ثانیاً و أخرجه من المسوّدات المتفرّقة.