الجمعة 02 شَوّال 1445 - جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳


مواظب در گفتار


مواظب در گفتار

از ويژگي هاى اخلاقى آخوند ملا على معصومی مواظبت در گفتار بود. گاهى اشخاصى درباره ايشان كوتاهى مى ‏كردند، ولى مى‏ديديم كه ايشان در گفتار بسيار مواظب است كه سخنى ناشايست درباره آنها نگويد. كاملاً حفظ العيب مى ‏كرد. ايشان، هم زبان خود را مالك بود و هم عمل خود را. رضوان الله علیه