الخميس 18 مُحَرَّم 1446 - پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳


موعظه كردن ميرزای شیرازی


موعظه كردن ميرزای شیرازی

از آقاى اخوان مرعشى شنيدم: موقعى كه مرجعيت ميرزاى شيرازى بزرگ عظمت پيدا كرد و تقريباً منحصر به فرد شد، در جلسه‏اى كه سلام و صلوات خيلى زياد بود، بعد از رفتن افراد، آخوند ملا فتحعلى سلطان آبادی [که اهل کرامت و معنویت بود] مى‏آمد و ميرزا را موعظه مى ‏كرد تا سمّ دنيوى اين سلام و صلواتها گرفته شود.