سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

بیانات


موعظه کردن میرزای شیرازی


موعظه کردن میرزای شیرازی

از آقاى اخوان مرعشى شنیدم: موقعى که مرجعیت میرزاى شیرازى بزرگ عظمت پیدا کرد و تقریباً منحصر به فرد شد، در جلسه‏اى که سلام و صلوات خیلى زیاد بود، بعد از رفتن افراد، آخوند ملا فتحعلى سلطان آبادی [که اهل کرامت و معنویت بود] مى‏آمد و میرزا را موعظه مى ‏کرد تا سمّ دنیوى این سلام و صلواتها گرفته شود.